photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Wyniki wyborów do Senatu

info-148099_960_720

Wyniki wyborów do Senatu Uczelni z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

Zasady weryfikacji osiągania efektów uczenia się, określonych w programie studiów w formie zdalnej poza siedzibą uczelni

Harmonogram egzaminu z języków obcych dla studentów studiów niestacjonarnych (AKTUALIZACJA)

ogloszenie-studenci-150x150

AKTUALIZACJA Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID-19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020. Dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu w lipcu po uprzednim zapisaniu się na […]

Organizacja sesji i terminy wpisywania ocen do HMS

time

Organizacja sesji i terminy wpisywania ocen do HMS w semestrze letnim w r.ak. 2019/2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Miszkowskiej

rozprawa-doktorska-310x233

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Miszkowskiej pt.: „Wpływ kolmatacji mechanicznej na warunki przepływu wody w filtrach geosyntetycznych”. Obrona rozprawy odbędzie się przed Radą Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 24 czerwca 2020 r. o godzinie 12.15 […]

Seminaria

Seminarium Spotkanie

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 16 czerwca o godz. 14.00 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, podczas którego zostaną wygłoszone referaty: – pani mgr inż. Anny Miszkowskiej pt. „Wpływ kolmatacji mechanicznej na warunki przepływu wody w filtrach geosyntetycznych” oraz – pani […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony