photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”

zdjęcie_sonda

Katedra Geoinżynierii zaprasza na studia podyplomowe„Projektowanie geotechniczne”. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz specjalistów z […]

Podsumowanie konferencji naukowej: Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska

DSC_0948

W dniach 16 – 17 czerwca br. z okazji Jubileuszu 70-lecia Studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW odbyła się konferencja naukowa pt: „Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska”. W konferencji wzięło udział 120 osób reprezentujących łącznie 11 instytucji – szkół wyższych, instytutów naukowych, przedsiębiorstw wykonawczych. W trakcie dwudniowych obrad odbyło […]

Jubileusz 70-lecia studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – uroczyste posiedzenie Rady Wydziału

DSC_0757

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW obchodzi w bieżącym roku Jubileusz 70-lecia studiów. W dniu 16 czerwca br. z okazji Jubileuszu odbyło się w Auli Kryształowej SGGW uroczyste, otwarte posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe, gdyż łączyły się z przypadającym w 2016 roku Jubileuszem 200-lecia Tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w […]

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2016

DSC_0655

W dniach 13 – 15 czerwca 2016 roku odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo. Organizatorem tegorocznego zjazdu był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Obrady Zjazdu odbywały się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. W obradach uczestniczyło łącznie około siedemdziesięciu osób. Byli wśród nich dziekani wydziałów z całego kraju, dziekani – elekci […]

Stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska

budynek_WBIS

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na […]

Ogłoszenie rekrutacyjne

DSC_4280

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Budownictwo. Uprzejmie informujemy, że przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 72 – 2014/2015 z 27 kwietnia 2015 r (Załącznik nr 1a). Postępowanie rekrutacyjne ma […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony